Jan-Erik Sigg Ab har förbundit sig till ansvarsfull affärsverksamhet och strävar efter att främja etiska verksamhetsmetoder. Vi ser allvarligt på all olaglig och oetisk verksamhet och all övrig verksamhet som strider mot våra direktiv och uppmuntrar till att informera oss alltid om en välgrundad misstanke om sådan verksamhet föreligger.

Jan-Erik Sigg Oy on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Jan-Erik Sigg Oy promotes responsible business methods and fosters an ethical way of acting. We take all illegal, unethical or any acts that go against our guidelines seriously. We encourage you to bring these to our attention every time there is a suspicion of misconduct.

 

en_GBEN